Bullseye minggu 10 september 2017

CK = 910724
AI = 1904

13. 15. 18. 16. 19.
93. 95. 98. 96. 99.
03. 05. 08. 06. 09.
43. 45. 48. 46. 49.

BB